• Κατηγορία Συντάξεις
  • Διαβάστηκε 121 φορές

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022

Από την Τρίτη 1-2-2022 έως και την Παρασκευή 11-2-2022

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:9Ρ7Ψ46ΜΤΛΗ-1ΕΒ