Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση κενούμενης θέσης Δ/ντη Γ/σιου Αγιάς ΔΔΕ Λάρισας

από 17 Μαρτίου έως και 22 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00.