Γνωστοποίηση ΦΕΚ σχετικά με τους συντελεστές ΕΒΕ και τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 και εφεξής

Δείτε το ΦΕΚ 6975 Β ́/2022

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 12/01/2023 12:57