Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ.

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:9ΤΛ146ΜΤΛΗ-ΖΝΥ

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΧΣΑ46ΜΤΛΒ-ΔΔΡ