Οδηγίες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Οδηγίες και Πρόγραμμα για τις εξετάσεις ΤΕΦΑΑ 2021.