Έγκριση συμμετοχής μαθητών στο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ARTABILITY

Στην Αθήνα, τον Απρίλιο του 2016.