Διάκριση του 2ου Γυμνασίου Τυρνάβου στους «Αγώνες Τέχνης» στη Θεσσαλονίκη

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη διάκριση από το επισυναπτόμενο έγγραφο.