.
 

Υπηρεσιακή Δομή

Εφαρμογή Ενημέρωσης Μισθοδοσίας

Σχολεία & εκπαιδευτικά δεδομένα

Παιδαγωγική Καθοδήγηση

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Τμήματα Ένταξης

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

 
Προτάσεις Δικτυακών τόπων με εκπαιδευτικό περιεχόμενο από επισκεπτές

Μηχανές Αναζήτησης

 

Επίκαιρα θέματα  & Δελτία Τύπου  της Διεύθυνσης εκπαίδευσης

Τροποποίηση πρότασης για τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπ/κών, πρόταση τοποθέτησης, διάθεσης, εκπ/κών και ανακλήσεις διαθέσεων κλ. ΠΕ03, ΠΕ06, ΠΕ07

Αποστολή προσωρινών πινάκων αναπληρωτών και ωρομίσθιων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το σχολικό έτος 2014-2015

Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης για πλήρωση κενής θέσης, με απόσπαση, υπευθύνου του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν)

Πρόσληψη 272 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου και μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2014-2015

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αργοστολίου με αναπλήρωση για το Σχολικό Έτος 2014-2015

Πράξη 50η/25-09-2014 - Τροποποίηση πρότασης για τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπ/κών για συμπλήρωση ωραρίου, πρόταση τοποθέτησης, διάθεσης, απόσπασης εκπ/κών και ανακλήσεις διαθέσεων κλ. ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ05, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ20

Πράξη 49/24-09-2014 - Τροποποίηση πρότασης για τοποθετήσεις, προσωρινές τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπ/κών για συμπλήρωση ωραρίου , πρόταση τοποθέτησης, διάθεσης, προσωρινής τοποθέτησης , απόσπασης εκπ/κών και ανακλήσεις διαθέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση Εκπαιδευτικής επίσκεψης στο CERN στο πλαίσιο των Καινοτόμων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτω

Δελτίο Τύπου ΑΣΕΠ 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Τροποποίηση πρότασης για τοποθετήσεις, προσωρινές τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπ/κών για συμπλήρωση ωραρίου , πρόταση τοποθέτησης, διάθεσης, προσωρινής τοποθέτησης και απόσπασης εκπ/κών κλ. ΠΕ02, ΠΕ08, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ15, ΠΕ016, ΠΕ19, ΠΕ20,ΠΕ32, ΤΕ01.13

Επισκεφθείτε  την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για ενημέρωση σε  εκπαιδευτικά θέματα καθώς και για να συμμετέχετε στις υπηρεσίες < Βήμα συζήτησης για εκπαιδευτικά Θέματα>, <Αρθρογραφία Εκπαιδευτικών> και <Δημοσίευση Εργασιών>.

Καλωσορίσατε  στο δικτυακό τόπο της Διεύθυνσης Δευτεροβά-θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τη βοήθεια του μενού επιλογών που βρίσκεται στο πάνω μέρος της κάθε ιστοσελίδας ή την θεματογραφία της πρώτης σελίδας, για να βρείτε πληροφορίες που σας αφορούν.

Νομός Λάρισας

ο τόπος μας...

Συνδέσεις

(περιέχει συνδέσεις με πολ-λούς Δικτυακούς τόπους εκ-παιδευτικού περιεχομένου...)

Διαχειριστής Δ.Τ.

Κωδικός

 

Προσθέστε το site μας στα αγαπημένα!

.

ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ