.
 

Υπηρεσιακή Δομή

Εφαρμογή Ενημέρωσης Μισθοδοσίας

Σχολεία & εκπαιδευτικά δεδομένα

Παιδαγωγική Καθοδήγηση

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Τμήματα Ένταξης

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

 
Προτάσεις Δικτυακών τόπων με εκπαιδευτικό περιεχόμενο από επισκεπτές

Μηχανές Αναζήτησης

 

Επίκαιρα θέματα  & Δελτία Τύπου  της Διεύθυνσης εκπαίδευσης

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΔΕ Λάρισας - Αιτήσεις αναπληρωτών ωρομισθίων (και για Μουσικά σχολεία) για το διδακτικό έτος 2014-2015

Εγκύκλιος αναπληρωτών – ωρομισθίων εκπαιδευτικών 2014-2015 και εγκύκλιος αναπληρωτών-ωρομισθίων μουσικών 2014-2015

Πράξη 28 - Πίνακες κενών & πλεονασμάτων‏ / Άρση Υπεραριθμίας

Υποβολή και καταχώριση ανακλήσεων και τροποποιήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν καθώς και λοιπά θέματα επί αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2013

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ13, που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο γραφείο νομικής υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, για υποβολή αιτήσεων

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών οι οποίοι μετατέθηκαν με τις 111694/16-7-2014/Γ6, 113743/18-7-2014/Γ6 Υπουργικές Αποφάσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων από προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στο 2ο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα για το σχολικό έτος 2014-15

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 4 (τεσσάρων) υπαλλήλων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με μεταφορά οργανικής θέσης

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία, Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2014

Επισκεφθείτε  την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για ενημέρωση σε  εκπαιδευτικά θέματα καθώς και για να συμμετέχετε στις υπηρεσίες < Βήμα συζήτησης για εκπαιδευτικά Θέματα>, <Αρθρογραφία Εκπαιδευτικών> και <Δημοσίευση Εργασιών>.

Καλωσορίσατε  στο δικτυακό τόπο της Διεύθυνσης Δευτεροβά-θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τη βοήθεια του μενού επιλογών που βρίσκεται στο πάνω μέρος της κάθε ιστοσελίδας ή την θεματογραφία της πρώτης σελίδας, για να βρείτε πληροφορίες που σας αφορούν.

Νομός Λάρισας

ο τόπος μας...

Συνδέσεις

(περιέχει συνδέσεις με πολ-λούς Δικτυακούς τόπους εκ-παιδευτικού περιεχομένου...)

Διαχειριστής Δ.Τ.

Κωδικός

 

Προσθέστε το site μας στα αγαπημένα!

.

ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ