Τοποθετήσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

ΕΕΠ Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:9ΠΒ246ΜΤΛΗ-ΟΒ9

ΕΒΠ Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ60Π46ΜΤΛΗ-ΣΡΠ

 

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στη σχολική μονάδα εντός δύο  εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους. 

Διαβάστε περισσότερα...

Απόφαση συγκρότησης Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Λάρισας

Δείτε στη Διαύγεια την απόφαση της ΠΔΕ Θεσσαλίας, ΑΔΑ:660Μ46ΜΤΛΗ-ΔΥΒ

Η θητεία του ανωτέρω Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Θεσσαλίας

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται από 04-01-2021 έως και 06-01-2021 αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο email των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Κατάργηση τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο Δημόσιο

Σας ενημερώνουμε πως από 1-1-2021 η επικοινωνία με τη ΔΔΕ Λάρισας μέσω ΦΑΞ καταργείται, προς συμμόρφωση με το ν.4727/2020 και με τις σχετικές οδηγίες ΑΔΑ:66ΩΨ46ΜΤΛΠ-ΛΛΥ

Διαβάστε περισσότερα...