Πράξεις ΠΥΣΔΕ

Τοποθετήσεις, διαθέσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών με την Πράξη 65/21-09-2020 του ΠΥΣΔΕ

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία 23-09-2020 στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να κοινοποιήσουν στη ΔΔΕ Λάρισας αντίγραφο της πράξης ανάληψης των εκπαιδευτικών.

 

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Ξ0Χ46ΜΤΛΗ-ΗΙΡ

Διαβάστε περισσότερα...