Πρόσκληση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, επισημαίνονται στους αναρτημένους πίνακες κάθε ειδικότητας με κίτρινο χρώμα. Αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (επισυναπτόμενο έγγραφο), οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Λάρισας (1ος όροφος), μόνο την Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ (υπάρχει επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης, παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί μόνο η συγκεκριμένη) και να υπογράψουν τη Σύμβαση Έργου.

Για δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση προτείνουμε να προσέλθουν από ώρα 09.00 π.μ. – 10:30 π.μ. οι εκπ/κοί κλάδου ΠΕ02, από ώρα 10.30 π.μ. – 12:00 οι εκπ/κοί κλάδου ΠΕ03 και από ώρα 12:00 οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 και ΠΕ06.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιλεγέντες έχει σκοπό να αρνηθεί την πρόσληψη, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα στο τηλ. 6974304642 τον Υπεύθυνο του έργου, για να προβούμε στην πρόσληψη του επόμενου της σειράς στον Πίνακα κατάταξης της ειδικότητάς του, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη εγκύκλιο έναρξης και να μην κωλυσιεργήσει η διαδικασία.

Παρακαλούμε όλους τους υποψήφιους προσληφθέντες να ανοίξουν και να διαβάσουν όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 07/12/2018 09:46