sima dde lar  
  • Κατηγορία Erasmus+
  • Διαβάστηκε 38 φορές

Σύντομη παρουσίαση του project

Με σκοπό να υλοποιηθεί το έργο "Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία και Εκπαίδευση STEAM για το Μέλλον" η ΔΔΕ Λάρισας και το 6ο ΓΕΛ Λάρισας συνεργάστηκαν με το Μουσείο Κοτσανά στην Αθήνα, για να ξεπεραστούν τα όρια της παραδοσιακής διδασκαλίας στις Θετικές Επιστήμες (Θ.Ε.) λαμβάνοντας υπόψη:

- Το ότι η Εκπαίδευση αντιμετωπίζει προκλήσεις σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο: τη βελτίωση μετάβασης στην αγορά εργασίας, τη διευκόλυνση επιλογής σταδιοδρομίας, την έλξη προς αριστεία στις Θ.Ε., τη συνεργασία, την πολυπολιτισμικότητα, την συμπερίληψη και το ευρωπαϊκό ιδεώδες.

- Τον κρίσιμο ρόλο των Θετικών Επιστημών στην εκπαίδευση και στην κοινωνία.

- Την πρόσφατη εξέλιξη του STEAM (Θετικές Επιστήμες+Τέχνη) για καινοτομία και δημιουργικότητα.

- Την ανάδειξη της αειφορίας του Αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού, γεννήτορα του Δυτικού πολιτισμού.

- Την ανάγκη για επικοινωνία και συνεργασία με Ευρωπαίους συναδέλφους εναντίον της αρνητικής στάσης πολλών μαθητών απέναντι στις Θ.Ε.

Στην προσπάθειά αποφάσισαν να συμβάλλουν τρεις εκπαιδευτικοί οργανισμοί, το Living Art Lab στη Γαλλία, το Psiquadro στην Ιταλία και η Associação Nacional de Professores de Informática στην Πορτογαλία, συνεργαζόμενοι με ένα λύκειο σε κάθε χώρα αντίστοιχα: το Lycee Professionnel Galilee, το Istituto Tecnico Industriale Statalea A. Volta και το Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita.

Οι εταίροι έχουν από μηδέν έως μεγάλη εμπειρία στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Προσλήφθηκε επίσης ένας κινηματογραφικός-εκπαιδευτικός φορέας, ως ειδικός συνεργάτης, για τον οπτικοακουστικό γραμματισμό των καθηγητών.

Ευελπιστούμε το έργο σε μικρή κλίμακα:

- να βελτιώσει τις δεξιότητες των καθηγητών για δημιουργία καινοτόμων σεναρίων στις Θετικών Επιστημών,

- να αναπτύξει έντεχνες πρακτικές διδασκαλίας,

- να φέρει κριτικό πνεύμα στη διαδικασία μάθησης,

- μέσω της διάδοσης των σεναρίων πάνω σε έργα τέχνης, να οδηγήσει σε δέσμευση κοινών αξιών,

- να βελτιώσει τις ικανότητες των καθηγητών και στη συνέχεια των μαθητών σε αναλυτικές και πνευματικές δεξιότητες,

- να δώσει στους συμμετέχοντες έναν νέο τρόπο επικοινωνίας με τα σενάριά τους.

Σε ευρύτερη κλίμακα αναμένουμε ότι οι συνεργάτες:

- καθηγητές θα έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν εμπειρίες και να μάθουν από τους οργανισμούς

- θα εργαστούν σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

- θα καταγράψουν εκπαιδευτικό υλικό σε βίντεο με καλλιτεχνικό και αισθητικό τρόπο για τις δραστηριότητες

- θα ανταλλάξουν πρακτικές και η εμπλουτισμένη μεθοδολογία θα μεταφερθεί στα σχολεία άμεσα

- θα δημιουργήσουν ανοιχτή έκθεση στο Μουσείο Κοτσανά

- θα υποστηρίξουν κυκλική έκθεση των προϊόντων που θα παραχθούν σε ευρωπαϊκούς εκθεσιακούς χώρους

- θα αναπτύξουν βελτιωμένη διαχείριση και ευρύτερα δίκτυα διάχυσης και συνεργασιών

- θα κάνουν συνείδηση οι άπειρες πτυχές χρήσης αυτής της τεχνολογίας διδακτικά, καλλιτεχνικά ή επιχειρησιακά

Καινοτομίες:

- Η Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία ως χρήση της σε σενάρια STEM/STEAM

- Η Ζωντανή Τέχνη ως Ζωντανή Μάθηση σε σενάρια STEAM

- Ανάλυση θεμάτων Θ.Ε. μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση των ίδιων των εκπαιδευτικών

- Χρήση καινοτόμου οπτικοακουστικό γραμματισμού

- Επέκταση της χρήσης του θεάτρου Φόρουμ και Κλόουν ως διδακτικού εργαλείου στις Θετικές Επιστήμες

- Σενάρια που συνδυάζουν αρχαίες αστρονομικές μηχανές με ψηφιακές μεθόδους αφήγησης και τον αστρονομικό τουρισμό

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων καθίσταται διδακτικό υπόδειγμα μοντελοποίησης. Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από τη ΔΔΕ Λάρισας βασίζεται σε ένα απλό και βασικό σημείο εκκίνησης. Όλοι οι εταίροι έχουν συγκεκριμένα και καλά καθορισμένα καθήκοντα πριν να συναντηθούν. Αυτά τα καθήκοντα ολοκληρώνονται από το άτομο και στη συνέχεια συντίθενται μέσα στις ομάδες. Κάθε χώρα θα φιλοξενήσει μια δραστηριότητα κινητικότητας για σκοπούς μάθησης και κατάρτισης, ενώ θα υπάρξουν τρείς διακρατικές συναντήσεις συντονισμού: εναρκτήρια (Ελλάδα), παρακολούθησης (Ιταλία) και τελική αξιολόγησης (Γαλλία).

Τα σχολεία θα εφαρμόσουν τα σενάρια στην "Ανοιχτή Ημέρα Φυσικών Επιστημών".

Στη συνέχεια θα καταρτιστεί μία έκθεση-οδηγός με θέμα "Βέλτιστες πρακτικές για το σχεδιασμό σεναρίων τύπου AGTnSTEAM στο σχολείο".

Ένα 30λεπτο ντοκιμαντέρ προώθησης θα παρουσιάσει την πορεία του έργου και θα τονίσει με αμεσότητα τρία βασικά σημεία του:

1)Τα πολλά κίνητρα για μαθητές και καθηγητές

2) Την αρμονία με τη Φύση και την αειφορία της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

3) Τη γραπτή περιγραφή Ψηφιακών Μετατροπών των Αυτόματων προς ένα ανάλογο αειφόρο μέλλον

Θα δημιουργηθεί ανοιχτή βιντεοθήκη στο μουσείο Κοτσανά και αντίστοιχη στο Living Art Lab που θα φέρει το  λογότυπο του έργου και το σήμα του Erasmus+ ελεύθερη για τον καθένα που επιθυμεί να εφαρμόσει τα σενάρια.

Θα γίνει εκστρατεία στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ από την ΔΔΕΛ για τη διάδοση του αποτελέσματος. Η ετερογένεια όλων των στοιχείων που θα προκύψουν κατά την εξέλιξη του προγράμματος θα οδηγήσει σε μια συνθετική ανάλυση, που θα μπορούσε να συμβάλλει στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, κλονίζοντας το κατεστημένο στη μόρφωση, την επιμόρφωση και τελικά την εκπαίδευση.