Πρόσκληση Εκπαιδευτικών ΠΕ91 σε διαδικτυακές επιμορφώσεις

Απαραίτητη η συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής έως μία ώρα πριν την έναρξη
κάθε επιμόρφωσης στον υπερσύνδεσμο https://forms.gle/nWtbSaZMrbrSypvp8