sima dde lar  

Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β ́ και στ ́ της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παρ.25 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 ορίζεται,
ότι από την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις
του ν.2238/1994 (Α ́151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών
πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του
νόμου.
2. Με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, από
1.1.2014 διακρίνονται τέσσερις (4) κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων
(σχετ. παρ.2 άρθρου 7 ν.4172/2013).

Διαβάστε περισσότερα...

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

«Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του
κράτους και υπηρετούν το λαό· οφείλουν πίστη στο
Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα».
Άρθρο 103 παρ. 1 Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα...

Ν.4024/11

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4024


Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

Διαβάστε περισσότερα...

Ν.3528/07

Άρθρο 1
Αρχές του Υπαλληλικού Κώδικα

Σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι η καθιέρωση ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων που διέπουν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, σύμφωνα ιδίως με τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και την ανάγκη διασφάλισης της μέγιστης δυνατής απόδοσης κατά την εργασία τους.

Διαβάστε περισσότερα...