ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

«Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του
κράτους και υπηρετούν το λαό· οφείλουν πίστη στο
Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα».
Άρθρο 103 παρ. 1 Συντάγματος

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 30/01/2015 13:23