Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α ́ 136)

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ : 07-06-2023 και ώρα 08:00 έως 14-06-2023 και ώρα 16:00

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 29/05/2023 και ώρα 08:00 έως την 07/06/2023 έως τις 16:00

 

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:9ΕΧΥ46ΜΤΛΗ-ΤΕ4

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 29/05/2023 13:08