Πρόσκληση υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας για υποβολή δήλωσης τοποθέτησης

Δευτέρα 10 και Τρίτη 11 Απριλίου 2023 αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά με χρήση των κωδικών TAXISnet στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 07/04/2023 17:09