Ανάρτηση πινάκων δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Η λήξη της προθεσμίας των ενστάσεων είναι την Παρασκευή  20-1-2023 και ώρα 23.59 μ.μ.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.