Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης θέσης Συμβούλου Εκπαίδευσης για τοποθέτηση ως Συμβούλου Εκπαίδευσης

Προθεσμία από την Τετάρτη 18-1-2023 μέχρι και την Πέμπτη 19-1- 2023 και ώρα 23:59.59. Δείτε στο συνημμένο.