Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προσωρινή αναπλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Δείτε την πρόσκληση στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΨΝ2Χ46ΜΤΛΗ-Α78

από την Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2022

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 07/09/2022 20:19