Ανακοινοποίηση πίνακα των χαρακτηρισμένων ονομαστικά υπεραρίθμων

 Σύμφωνα με την  πράξη 9/3-6-2022 ανακοινοποιείται ο πίνακας των χαρακτηρισμένων ονομαστικά υπεραρίθμων ως προς τις εξής σχολικές μονάδες:

1.1ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ κλ. ΠΕ03

2.6ο  ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ κλ. ΠΕ78

3.14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Τ.Ε. κλ. ΠΕ04.01 Ειδικής Αγωγής