Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχ.ετ.22-23

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 61Β346ΜΤΛΗ-ΑΙΙ

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 01/06/2022 10:05