Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών (κλάδου ΠΕ02) εντός Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας