Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-23

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΝ

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 06/04/2022 09:04