Ανακοινοποίηση - Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των χωρών περιοχής ευθύνης των Συντονιστικών Γραφείων .... για το σχολικό έτος 2015-2016 και 2016 για το Νότιο Ημισφαίριο