Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ κατά το σχολικό έτος 2021-2022

αιτήσεις από την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022 έως και την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 (Δείτε την πρόσκληση).