(Ανανέωση) Εγκύκλιοι αποσπάσεων για Φορείς, ΠΥΣΔΕ, Ειδικής Αγωγής