• Κατηγορία Μετατάξεις
  • Διαβάστηκε 436 φορές

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου -και του Γ.Ν. Χαλκιδικής