• Κατηγορία Άδειες
  • Διαβάστηκε 283 φορές

Χορήγηση - ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:6Φ8Ψ4653ΠΣ-9ΝΣ