(Ανανέωση 2η) Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Λάρισας

από την 28η Μαΐου 2015 έως και την 03η Ιουνίου 2015.

Ανανεωμένη ανάρτηση ως προς το επισυναπτόμενο αρχείο "ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ".

Ανανεωμένη (2η) ανάρτηση ως προς τα επισυναπτόμενα αρχεία "ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ" και "713Ψ465ΦΘ3-ΠΘΧ-1_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΝΑΚΟΙΝ"

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 25/05/2015 13:22