(Ανανέωση) Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανανεωμένη ανάρτηση ως προς την αίτηση διευθυντών (φύλλο3)

Αιτήσεις από 28η Μαΐου 2015 και εντός  τριών (3) εργάσιμων ημερών

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 21/05/2015 13:18