Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Eργαστηριακών Κέντρων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Προκηρύσσουμε την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.Με την παρούσα προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα ή το εργαστηριακό κέντρο, όπου ανήκουν οργανικά ή έχουν διατεθεί αντίστοιχα, στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Εργαστηριακού Κέντρου από την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Δευτέρα 4η Σεπτεμβρίου 2017