Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Τρίτη 29 Αυγούστου έως και την Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 15:00μ.μ(εντών 5 εργάσιμων ημερών.