Ανακοίνωση για τις τοποθετήσεις Δ/ντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε. Λάρισας

Η Δ.Δ.Ε. Λάρισας ανακοινώνει ότι η ανάληψη υπηρεσίας των νέων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1η Αυγούστου 2017 στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λάρισας. Επισημαίνουμε ότι μετά την ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση, οι Διευθυντές οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους με αριθμό Πράξης 1η/01-08-2017, αφού πρώτα κλείσει το βιβλίο πρακτικού από τον απερχόμενο Διευθυντή με ημερομηνία 31/7/2017. Την ίδια διαδικασία ακολουθούν και όσοι Διευθυντές και Διευθύντριες παραμένουν στο ίδιο σχολείο. Επισυνάπτεται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του σχολείο και πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής VBI.