ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Το Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Λάρισας, με την αρ.   56/24-07-2017 Πράξη του, κατάρτισε μετά και την εξέταση των ενστάσεων τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων Λάρισας

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 25/07/2017 18:30