• Κατηγορία Μετατάξεις
  • Διαβάστηκε 309 φορές

Ανακοίνωση-πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών(ΕΚΚΕ)

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να μέσα σε 30 ημέρες απο 20-03-2017 έως και 18-04-2017, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά.