• Κατηγορία Μετατάξεις
  • Διαβάστηκε 273 φορές

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία από 27.03.2017 έως και 28.04.2017, να υποβάλουν, με ευθύνη τους, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου / Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας / Διεύθυνση Διοίκησης - Τμήμα Προσωπικού (Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28, τ.κ.264 41, Πάτρα)