• Κατηγορία Μετατάξεις
  • Διαβάστηκε 260 φορές

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση μετάταξης (επισυνάπτεται σχετικό έντυπο υπόδειγμα) με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλλουν στο Τμήμα Γραμματείας - Πρωτοκόλλου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) μέσα στην αποκλειστική προθεσμία από 15 Μαρτίου 2017 έως και 15 Μαΐου 201