Δικαιολογητικά οδοιπορικών διάθεσης και μετακίνησης εκπαιδευτικών

θα πρέπει να υποβάλλονται μηνιαίως στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – τμήμα Διοικητικών Θεμάτων, αυστηρά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα π.χ. τα δικαιολογητικά του Ιανουαρίου υποβάλλονται μέχρι 10 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα...