Ενημέρωση των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων ασφαλισμένων σε περισσότερα του ενός ασφαλιστικά ταμεία για την εφαρμογή του Ε.Φ.Κ.Α.

Παρακαλούνται οι Δ/ντριες/ντές των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ /σης Λάρισας να μεριμνήσουν ώστε οι εν λόγω εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν ενυπόγραφα ότι έλαβαν γνώση της ενημέρωσης μας για την εφαρμογή του Ν.4387/2016 και για τις δύο περιπτώσεις.

Διαβάστε περισσότερα...

Ενημέρωση για μισθοδοτικά θέματα (ΤΣΜΕΔΕ, Παρακράτηση φόρου)

Εκ της μισθοδοσίας σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα θέματα :

1) Κατάργηση Ειδικής Προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ από 1/1/2016

Σύμφωνα με τον νόμο υπ' αριθμ. 4387, άρθρο 94, παράγραφος 4, "η Ειδική Προσαύξηση του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) που προβλέφθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3518/2006, καταργείται από 1.1.2016."

2) Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού φόρου & εισφοράς αλληλεγγύης, ΤΕΑΔΥ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 4387/2016 και την ΠΟΛ 1064/2016.

 

Διαβάστε περισσότερα...

[ΑΝΑΝΕΩΣΗ 6-6-2016] - 2η ενημέρωση για τη Νέα Κατάταξη - Ν.4354/2015

Σας ενημερώνουμε οτι μπορείτε πλέον να τυπώνετε εκ νέου τα Ατομικά Δελτία Κατάταξης Υπαλλήλων με τη σωστή ημερομήνία έκδοσης 02-02-2016.

Η διαδικασία παραμένει η ίδια που αναφέρεται στο e-mail που στάλθηκε στα σχολεία στις 02-06-2016 και είχε θέμα " 2η ενημέρωση για τη Νέα Κατάταξη - Ν.4354/2015 - ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ".

Νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ορίζεται η 14-06-2016.

Τμήμα Μισθοδοσίας

ΔΔΕ Λάρισας
Καλλιθέας 11
Τ.Κ 41222 Λάρισα
Tηλ:2410534738
Fax:2410538884  

 

Λόγω αλλαγής στην ημερομηνία έκδοσης των Ατομικών Δελτίων Κατάταξης των εκπαιδευτικών

παρακαλούμε να ακυρώσετε την εκτύπωση των Δελτίων και να περιμένετε νέοτερη ενημέρωση. 

ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

 

μέχρι και την Παρασκευή 10-06-2016 η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.

Διαβάστε περισσότερα...

Ενημέρωση για παρακράτηση απεργίας

Σας ενημερώνουμε ότι στη μισθοδοσία μηνός Ιουνίου 2016 (27-5-2016 και 13-6-2016) θα παρακρατηθούν η απεργία που πραγματοποιήθηκε στις 7-4-2016 και οι στάσεις εργασίας στις 15-4-2016 και 21-4-2016.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι.

ΔΔΕ Λάρισας, Τμήμα μισθοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα...