Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Πέμπτη 7/1/2016 έως Παρασκευή 29/1/2016 στις Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία τα μέλη του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. ανήκουν οργανικά και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στα οποία τα μέλη του Ε.Ε.Π. ανήκουν οργανικά.
Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση μορίων μετά από διόρθωση, εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση και οριστική τοποθέτηση με εντοπιότητα και συνυπηρέτηση

Από τη ΔΔΕ Ν. Λάρισας ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία και τα μόρια των
εκπαιδευτικών που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση για Βελτίωση και οριστική τοποθέτηση
σύμφωνα με την υπ ́ αριθμ. ΓΥ/11315/31-10-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση.
Διαβάστε περισσότερα...