ΜΟΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ Δ/ΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ .

Διαβάστε περισσότερα...

Πίνακες Μορίων Εκπαιδευτικών Βελτίωση-Οριστική Τοποθέτηση 2022-2023

Από τη ΔΔΕ Λάρισας και το τμήμα Γ΄ Προσωπικού ανακοινώνονται οι πίνακες με τα μόρια των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας μας που αιτούνται βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση και είχαν υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με τις υπ΄ άριθμ. 126437/Ε2/14-10-2022 και 126423/Ε4/14-10-2022 εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ.

Από 21/12/2022 έως και 23/12/2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς στην υπηρεσία μας.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς των σχολικών τους μονάδων.

Διαβάστε περισσότερα...

Μόρια μεταθέσεων των μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ

Από τη ΔΔΕ Λάρισας και το τμήμα Γ΄ Προσωπικού ανακοινώνονται οι πίνακες με τα μόρια των μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ αρμοδιότητας μας που αιτούνται μετάθεσης και είχαν υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 126423/Ε4/14-10-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Από 05/12/2022 έως και 09/12/2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους ΕΕΠ/ΕΒΠ στην υπηρεσία μας.

Διαβάστε περισσότερα...