ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ

Από τη ΔΔΕ Λάρισας ανακοινώνονται τα μόρια των εκπαιδευτικών που πήραν μετάθεση στο Νομό από άλλο ΠΥΣΔΕ (με εντοπιότητα, συνυπηρέτηση και οικογενειακή κατάσταση).

Διαβάστε περισσότερα...

Μόρια Βελτίωσης ή Οριστικής μετά από Ενστάσεις

ΑΠΟ ΤΗ ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ Δ/ΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ .

Διαβάστε περισσότερα...

Μόρια μεταθέσεων των μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ

Από τη ΔΔΕ Λάρισας και το τμήμα Γ΄ Προσωπικού ανακοινώνονται οι πίνακες με τα μόρια των μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ αρμοδιότητας μας που αιτούνται μετάθεσης και είχαν υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 18769/Ε4/18-02-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Από 14/03/2022 έως και 17/03/2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους ΕΕΠ/ΕΒΠ στην υπηρεσία μας.

Διαβάστε περισσότερα...

Μόρια εκπαιδευτικών που αιτούνται βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση

Από τη ΔΔΕ Λάρισας και το τμήμα Γ΄ Προσωπικού ανακοινώνονται οι πίνακες με τα μόρια των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας μας που αιτούνται βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση και είχαν υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με τις υπ΄ άριθμ. 144390/Ε2/11-11-2021 και 11378/Ε2/03-02-2022 εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ.

Από 16/02/2022 έως και 18/02/2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς στην υπηρεσία μας.

Διαβάστε περισσότερα...

Μόρια Μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή και σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ 2022

Από τη ΔΔΕ Λάρισας ανακοινώνονται οι πίνακες με τα μόρια των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας μας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή και είχαν υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 144390/Ε2/11-11-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Από 13/12/2021 έως και 17/12/2021 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους εκπαιδευτικούς.

Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Πειραματικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Διαβάστε περισσότερα...