Πίνακες Μορίων Εκπαιδευτικών Βελτίωση-Οριστική Τοποθέτηση 2022-2023

Από τη ΔΔΕ Λάρισας και το τμήμα Γ΄ Προσωπικού ανακοινώνονται οι πίνακες με τα μόρια των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας μας που αιτούνται βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση και είχαν υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με τις υπ΄ άριθμ. 126437/Ε2/14-10-2022 και 126423/Ε4/14-10-2022 εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ.

Από 21/12/2022 έως και 23/12/2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς στην υπηρεσία μας.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς των σχολικών τους μονάδων.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20/12/2022 10:00