• Κατηγορία Μεταθέσεις
  • Διαβάστηκε 87 φορές

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2022-2023

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16/10/2022 έως 31/10/2022 και ώρα 15:00 μέσω του https://teachers.minedu.gov.gr

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ8ΔΑ46ΜΤΛΗ-ΨΦ2