• Κατηγορία Μεταθέσεις
  • Διαβάστηκε 427 φορές

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 16-10-2022 έως 31-10-2022 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Δείτε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14/10/2022 11:38