• Κατηγορία Μεταθέσεις
  • Διαβάστηκε 270 φορές

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022

ΑΔΑ:978946ΜΤΛΗ-5ΓΜ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2021

ΑΔΑ:ΨΚΛΑ46ΜΤΛΗ-36Ο Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2021

ΑΔΑ:9ΝΦΣ46ΜΤΛΗ-ΒΦΤ Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2021

ΑΔΑ:9Μ9Μ46ΜΤΛΗ-Ω5Τ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία έτους 2021

ΑΔΑ:91ΣΚ46ΜΤΛΗ-ΥΓΧ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών και σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) έτους 2021