• Κατηγορία Μεταθέσεις
  • Διαβάστηκε 79 φορές

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2021-2022

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 21/02/2022 έως 28/02/2022 και ώρα 23:59.

Δείτε και στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΝΠ146ΜΤΛΗ-ΘΑ7

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 21/02/2022 13:24