Μόρια Μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή και σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ 2022

Από τη ΔΔΕ Λάρισας ανακοινώνονται οι πίνακες με τα μόρια των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας μας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή και είχαν υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 144390/Ε2/11-11-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Από 13/12/2021 έως και 17/12/2021 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους εκπαιδευτικούς.

Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Πειραματικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 13/12/2021 13:49