• Κατηγορία Μεταθέσεις
  • Διαβάστηκε 163 φορές

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2020-2021

Δείτε την Υπουργική Απόφαση στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΩΝ2Λ46ΜΤΛΗ-1ΞΩ